Windykacja Egzekucyjna

Windykacja egzekucyjna jest ostanim krokiem w procesie odzyskiwania przez wierzyciela zaległej płatności. Pomożemy Ci zadbać o ten proces, aby dług został jak najszybciej uregulowany.

Do rozpoczęcia egzekucji komorniczej konieczne jest uzyskanie nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Wniosek do komornika o wszczęcie egzekucyjne powinien zawierać szczegółowy opis działań, które mają zostać przez niego podjęte w celu egzekucji wierzytelności. Dlatego na tym etapie również niezwykle istotna jest współpraca doświadczonej Kancelarii z komornikiem. Firma będzie nadzorować cały proces i może wnioskować o egzekucję w ramach danego majątku lub licytację mienia.

Na tym etapie jako profesjonalna Kancelaria jesteśmy w stanie także przeprowadzić skuteczny wywiad gospodarczy, zmierzający do poszukiwania ukrytego majątku dłużnika. 

Naszym celem jest działanie w taki sposób, żeby po uzyskaniu tytułu wykonawczego nasz klient jak najszybciej mógł odzyskać od dłużnika zaległe środki. W tym celu prowadzimy szczegółowe działania, mające rozpoznać majątek klienta, z którego można poprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Windykacja egzekucyjna kończy etap odzyskiwania zaległych pieniędzy przez Wierzyciela. Jest ostatecznym rozwiązaniem w momencie, kiedy dłużnik nie odpowiadał na próby polubownego rozwiązania problemu i wypracowania rozwiązania korzystnego dla obu stron.

Kodeks postępowania cywilnego jednoznacznie wskazuje możliwości, jakie ma komornik w celu wyegzekwowania naszych wierzytelności. 

Egzekucja może być prowadzona z:

 • wynagrodzenia za pracę
 • ruchomości
 • rachunku bankowego
 • innej wierzytelności
 • innych praw majątkowych
 • części nieruchomości
 • części użytkowania wieczystego
 • statków morskich
 • przedsiębiorstwa
 • gospodarstwa rolnego
 • nieruchomości
Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram