Doradztwo Podatkowe

Kompleksowe doradztwo podatkowe świadczone przez naszą Kancelarię pozwoli wyeliminować wszelkie zagrożenia związane z obciążeniami podatkowymi, a jednocześnie dadzą możliwość wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Bieżące doradztwo podatkowe - oszczędność dla firmy

Kancelaria w ramach bieżącego doradztwa podatkowego zapewnia firmom pełną pomoc we wszystkich aspektach prawno-podatkowych prowadzonej działalności. Szczegółowo analizujemy specyfikę branży i działalności przedsiębiorstwa i doradzamy w wyborze optymalnej i bezpiecznej formy regulacji zobowiązań podatkowych.

Audyt podatkowy

Doradztwo podatkowe obejmuje również audyt wszystkich lub wskazanych rozliczeń podatkowych. Szczegółowa analiza ma na celu weryfikację prawidłowości rozliczeń oraz wskazania ewentualnego ryzyka podatkowego. Po zakończeniu audytu przedstawiamy szczegółowy raport, zawierający zarówno ocenę rozliczeń, jak i rekomendację dotyczące postępowania.

Interpretacje indywidualne

Celem Kancelarii jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa podatkowego i zminimalizowanie ryzyka. W związku z tym oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych.

Doradztwo podatkowe w transakcjach łączenia, podziału lub restrukturyzacji spółek

W ramach naszych usług zapewniamy klientom wsparcie w przygotowaniu optymalnych rozwiązań w kwestii reorganizacji działalności gospodarczej. Sprawujemy nadzór nad częścią podatkową procesu łączenia, podziału lub restrukturyzacji spółek.

Współpraca z Kancelarią pomoże firmie wybrać najkorzystniejsze rozwiązania prawno-podatkowe. Nasze doświadczenie i profesjonalizm gwarantują pełne bezpieczeństwo i zgodność z przepisami prawa.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram