Pieczęć Prewencyjna

PIECZĘĆ PREWENCYJNA​

Brak terminowych wpływów za sprzedane towary lub wykonane usługi jest problemem, który może zachwiać płynnością wielu firm. Nasza Kancelaria proponuje wykorzystanie pieczęci prewencyjnej. To sprawdzone rozwiązanie, które może skutecznie dyscyplinować klientów i motywować ich do rzetelnego opłacenia faktur.

CZYM JEST PIECZĘĆ PREWENCYJNA?

Pieczęć prewencyjna jest czytelną informacją graficzną, którą firma może wykorzystać na wystawianych przez siebie fakturach. Pieczęć wskazuje, że w przypadku braku terminowej płatności, wierzyciel może przekazać sprawę zaprzyjaźnionej Kancelarii Windykacyjnej, która podejmie stosowne czynności zmierzające do spłaty zadłużenia.

Pomoc w ograniczeniu liczby przeterminowanych faktur

Umieszczenie pieczęci prewencyjnej na fakturze lub innym dokumencie, który jest podstawą do powstania zobowiązania, nie ma na celu straszenia klienta. Rozwiązanie ma charakter czysto informacyjny - klient dowiaduje się, że w razie jakichkolwiek problemów z opłaceniem faktury, może się z nim skontaktować profesjonalna Kancelaria, szukająca najlepszego dla obu stron i możliwie najszybszego sposobu spłacenia długu.

Warto pamiętać, że celem Kancelarii Patronum jest polubowne rozwiązanie problemu braku płatności w wymaganym terminie. Negocjatorzy posiadają odpowiednią praktykę i wiedzę, dzięki którym sprawa zaległych faktur może zostać rozwiązana znacznie szybciej niż gdyby zajmował się tym niedoświadczony pracownik firmy. Ponadto w żaden sposób nie wpływa negatywnie na wizerunek wierzyciela - wręcz przeciwnie, sprawa rozwiązywana jest z uwzględnieniem sytuacji zalegającego z płatnością klienta.

Zastosowanie takiej informacji na fakturze może przyczynić się zatem do ograniczenia liczby przeterminowanych zobowiązań i chroni firmę przed problemami z płynnością wynikającą ze współpracy z nierzetelnymi lub mającymi czasowe problemy partnerami.

Pieczęcie prewencyjne naszej Kancelarii dostępne są w trzech kolorach - czerwonym, czarnym i niebieskim.

Warto pamiętać, że zastosowanie pieczęci nie jest jednoznaczne z automatycznym rozpoczęciem procesu windykacyjnego w przypadku braku terminowej zapłaty. W każdym przypadku to wierzyciel decyduje, czy daną sprawę przekazać Kancelarii Windykacyjnej.

Kiedy szczególnie warto korzystać z pieczęci prewencyjnej?

Zastosowanie pieczęci bardzo dobrze sprawdza się w przypadku firm, którym zdarza się „kredytować” własną działalność przez celowe odkładanie zapłaty za faktury. Informacja na fakturze jest jasnym sygnałem, że w przypadku tej firmy  FV powinny być regulowane w pierwszej kolejności.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram