Weryfikacja firm

Sprawdzenie firmy przed przystąpieniem do współpracy jest kluczowym elementem, pozwalającym uniknąć zagrożenia ze strony nierzetelnego kontrahenta. Nawiązanie nowej relacji biznesowej z klientem, który nie wypełni warunków umowy i nie będzie terminowo regulować płatności może doprowadzić firmę do utraty płynności finansowej. Profesjonalnie przeprowadzona weryfikacja firmy ogranicza ryzyko podjęcia złej decyzji  do minimum.

Prowadzona przez naszą Kancelarię usługa weryfikacji firm opiera się na dokładnej analizie przedsiębiorstwa, m. in. na sprawdzeniu obecnej sytuacji finansowej zarówno z rejestrów handlowych, posiadanych ruchomości, nieruchomości, wywiadzie środowiskowym z fotorelacją włącznie. Usługa kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców rozważających podpisanie umowy z nowym kontrahentem lub przystępujących do przetargu.

Na czym polega prowadzona przez nas weryfikacja firmy:

  • Sprawdzeniu danych kontrahenta we właściwych rejestrach (KRS, ewidencja działalności gospodarczej). Celem działania jest zdobycie wiedzy, czy w stosunku do kontrahenta toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub układowe. Dzięki tym dokumentom zyskujemy również wiedzę, czy przedstawiciel kontrahenta jest osobą mogącą działać w jego imieniu.
  • Analiza stanu prawnego przedmiotu transakcji - sprawdzamy dokumenty, które mogą mieć istotne znaczenie w transakcji, np. Księgi wieczyste czy rejestry gruntów, budynków i lokali w przypadku nieruchomości
  • weryfikowane są również posiadane ruchomości np. samochody, ciągniki, traktory, autobusy i przyczepy
  • Niezwykle istotną sprawą są również powiązania kapitałowo-osobowe. Wielokrotnie w naszej praktyce spotkaliśmy się z sytuacją, że sprawdzany podmiot nie wykazywał żadnych niepokojących objawów, jednak firmy związane  z udziałowcem, właścicielem lub zarządem wskazywały na duże ryzyko nieuregulowania faktur.

Przeprowadzona przez nas weryfikacja firmy kończy się przedstawieniem szczegółowego raportu dotyczącego jej kondycji finansowej. Celem Kancelarii jest przedstawienie wszystkich elementów działalności firmy, dzięki której nasz klient będzie mógł podjąć decyzję obarczoną jak najmniejszym ryzykiem.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram