Skup długów

Niezapłacone należności są częstym problemem wśród polskich przedsiębiorców. Zaległe faktury mogą zachwiać płynnością finansową firmy, utrudnić jej inwestycje i dalszy rozwój. Rozwiązaniem takiej sytuacji może być rozpoczęcie procesu windykacji lub sprzedaż wierzytelności i szybkie otrzymanie zaległej gotówki.

Skup długu - szybkie rozwiązanie problemu

Z brakiem terminowych płatności spotkali się niemal wszyscy przedsiębiorcy. Zdarza się, że jest to sytuacja czasowa, a kontrahent w momencie poprawy kondycji finansowej własnej firmy spłaca wszystkie zaległości. Nierzadko jednak mamy do czynienia z nierzetelnym płatnikiem, od którego wyegzekwowanie płatności wymaga rozpoczęcia długiego procesu odzyskiwania płatności, co może zachwiać płynnością finansową firmy.

Nasza Kancelaria pomaga zapobiegać takim sytuacjom. Dzięki usłudze wykupu wierzytelności jesteśmy w stanie zastąpić wierzytelność gotówką. Po analizie zadłużenia oraz sytuacji dłużnika zaproponujemy rozwiązanie, które będzie satysfakcjonowało obie strony.  

Skup długu szansą dla firmy

Kancelarii zależy na tym, żeby wierzyciel mógł jak najszybciej odzyskać swój dług. Dlatego staramy się w możliwie najkrótszym czasie przeanalizować wierzytelność. Na tej podstawie przedstawiamy klientowi propozycję wykupu wierzytelności.

Zajmujemy się skupem wierzytelności, które:

  • nie są przedawnione
  • posiadają odpowiednią dokumentację np. FV, umowę, tytuł wykonawczy lub weksel
  • dłużnik może posiadać inne zadłużenia
  • dłużnik może być wpisany na różne listy i giełdy długów

Korzyści dla klienta ze sprzedaży długu:

  • poprawa płynności finansowej
  • ryzyko niewypłacalności dłużnika przechodzi na skupującego dług
  • firma nie musi prowadzić działalności windykacyjnej wobec dłużnika
  • odzyskanie część zaległego długu

Jak przebiega proces skupu długów? 

Nasza kancelaria ma sprawdzone procedury, które sprawiają, że proces skupu długu  przebiega szybko i sprawnie. Po przeprowadzeniu szybkiej analizy wierzytelności, proponujemy Klientowi cenę, a po jej akceptacji podpisujemy umowę i przelewamy środki na jego konto

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram