Monitoring Faktur

Zapobiegaj piętrzeniu się niezapłaconych faktur i wydłużaniu się terminu wpłynięcia zaległych środków do firmy. Skorzystaj z systemu monitoringu faktur, dzięki któremu zyskasz pełną kontrolę nad swoimi wierzytelnościami i ograniczysz sytuacje opóźnienia w opłatach za wykonane usługi lub sprzedane towary.

Usługa monitoringu faktur ma charakter prewencyjny, którego głównym celem jest przeciwdziałanie powstawaniu kolejnych przeterminowanych należności oraz wczesne reagowanie na zagrożenia.

Prowadzone przez nas czynności polegają na stałym nadzorowaniu faktur i kontrolowaniu tych, których płatności mogą być opóźnione. W ten sposób możemy odpowiednio wcześnie reagować i kontaktować się z kontrahentami.

W ramach usługi monitoringu faktur, za kontakt z firmami, którym kończy się termin płatności, odpowiadają doświadczeni pracownicy. W ten sposób firma nie ryzykuje popsucia relacji biznesowych z kontrahentem. Wszystko rozwiązywane jest w czytelny i w pełni profesjonalny sposób.

Usługa monitoringu faktur redukuje ilość przeterminowanych płatności i mobilizuje klientów do terminowego opłacenia należności. Każdy kontakt odbywa się w przyjaznej atmosferze i wzajemnym szacunku. Mamy świadomość, że brak zapłaty w terminie może być wynikiem roztargnienia kontrahenta, a niekoniecznie jego złej woli.

Doświadczenie pokazuje, że działania prewencyjne w dużym stopniu ograniczają średnią liczbę dni po terminie płatności w jakiej zostają regulowane faktury. Najważniejsze jednak jest to, że idzie to w parze z dobrymi relacjami jakie nasi klienci wypracowali przez lata ze swoimi partnerami w biznesie. Statystycznie spłacalność faktur w terminie poprawia się przynajmniej o 22%.

Częstą wybieraną formą współpracy jest monitoring faktur po terminie płatności. Nasi klienci zdają sobie sprawę, że niestety w ich branży zdażają się płatność FV  30-60 dni po terminie np. branża budowlana czy transport.

Monitoring FV możemy również prowadzić do 30 dni po terminie płatności. Podejmowane są wtedy inne czynności niż podczas prowadzenia standardowych działań windykacyjnych. Skutkuje to również skróceniem czasu w jakim faktura zostanie uregulowana. Nawet jeżeli płatności nadal będą po terminie, to potrafimy skrócić ten czas o 38 dni. Podczas gdy początkowe płatności oscylowały w granicach 64 dni po terminie płatności.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram