Weryfikacja

Weryfikacja firmy przed przystąpieniem do współpracy jest w stanie uchronić firmę przed szeregiem poważnych problemów. Prowadząc szczegółową analizę przyszłego kontrahenta możemy uzyskać informacje, które odpowiedzą na pytanie, czy podpisanie kontraktu z danym przedsiębiorstwem jest bezpieczne, czy niesie za sobą zbyt duże ryzyko. Nasza Kancelaria specjalizuje się w drobiazgowym prześwietlaniu firm i przygotowywaniu rzetelnych i wyczerpujących raportów na temat ich działalności.

Weryfikacja firm

Sprawdzenie danych firmy we właściwych rejestrach, szczegółowa weryfikacja wszystkich dokumentów, mogących mieć istotne znaczenie w transakcji, analiza powiązań kapitałowo-osobowych oraz wszystkich ruchomości należących do firmy - takie działania podejmujemy w ramach weryfikacji firm. Wszystkie prowadzone są z należytą starannością i drobiazgowością.

Wywiad środowiskowy

W uzasadnionych przypadkach rekomendujemy naszym klientom również przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, który będzie pogłębioną analizą klienta i jeszcze pełniejszą oceną ryzyka związanego z podjęciem z nim współpracy. Nasze działania w ramach wywiadu środowiskowego skupiają się na rzeczywistej ocenie kondycji finansowej firmy. Szczegółowo analizujemy przedstawione przez kontrahenta dokumenty i oświadczenia i porównujemy je ze stanem faktycznym poprzez wyjazdy terenowe na miejsce prowadzenia działalności firmy oraz sporządzenie szczegółowej fotorelacji.

Analiza finansowa

Do środków, które mogą zminimalizować ryzyko nawiązania współpracy z nierzetelnym partnerem znajduje się również szczegółowa analiza finansowa. Doświadczony zespół Analityków i Doradców Podatkowych jest w stanie w krótkim czasie przedstawić wyczerpujący raport opisujący kondycję firmy.

W prowadzonych przez nas weryfikacjach skupiamy się na przedstawieniu klientowi pełnego obrazu przyszłego kontrahenta. W wielu przypadkach wskazywaliśmy, że współpraca z daną firmą niesie za sobą zbyt duże ryzyko. Dzięki temu nasi klienci uniknęli kontraktów, które mogły zaszkodzić firmę i narazić ją na negatywne konsekwencje.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram