Prawo Karne

Porady i opinie prawne, obrona na wszystkich etapach postępowania, sporządzanie pism i wniosków procesowych czy negocjowanie warunków poddania się karze. Nasza Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę z zakresu prawa karnego.

Prawo karne jest jedną z najszerszych gałęzi polskiego systemu prawnego. Specjalizujemy się niemal we wszystkich jego obszarach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu całościową pomoc na każdym etapie sprawy. Posiadamy niezbędne doświadczenie, dzięki któremu jesteśmy w stanie osiągać możliwie najlepsze rezultaty.

Nasi prawnicy pomagają osobom podejrzanym, tymczasowo aresztowanym, skazanym i osadzonym na każdym etapie procesu karnego – rozpoczynając od postępowania przygotowawczego, przez postępowania zasadnicze aż po postępowanie apelacyjne i wykonawcze.

Nasze usługi obejmują również pomoc pokrzywdzonym. Występujemy jako pełnomocnicy, oskarżyciele posiłkowi, subsydiarni i prywatni.

Doświadczenie zdobyte przez lata praktyki Adwokackiej pozwala nam zagwarantować, że wszystkie usługi zostaną zrealizowane na najwyższym poziomie. Świadczymy usługi kompleksowe i profesjonalne. Zapewniamy zachowanie tajemnicy zarówno dotyczące przekazanych informacji, jak i zleconych do analizy dokumentów.

Sprawy z zakresu prawa karnego, którymi zajmuje się Kancelaria, to m.in.:

 • obrona w sprawach karnych
 • reprezentacja w procesie karnym
 • uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym
 • areszt (m. in. zażalenie na zastosowanie tymczasowego aresztowania, wnioski o widzenie, wnioski o uchylenie tymczasowego aresztowania)
 • reprezentacja klientów w postępowaniu apelacyjnym
 • formułowanie wniosków o umorzenie postępowania, warunkowe umorzenie postępowania karnego
 • wnoszenie kasacji do Sądu Najwyższego
 • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, o przerwę, o zatarcie skazania, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o wyrok łączny, o dozór elektorniczny
 • sporządzanie zażaleń na odmowę wszczęcia lub na umorzenie postępowania karnego
 • sporządzenie subsydiarnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżeniam
Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram