Windykacja Sądowa

Kiedy dłużnik nie odbiera telefonów, nie reaguje na kolejne pisma i wizyty windykatorów terenowych, przychodzi czas na podjęcie bardziej zdecydowanych kroków, czyli windykację sądową. Rozpoczynamy działania, dzięki którym doprowadzimy do uzyskania tytułu wykonawczego, co w konsekwencji umożliwia egzekucję długu.

Windykację sądową traktujemy jako krok ostateczny. Sięgamy po sprawdzone instrumenty prawne, które pozwolą zabezpieczyć i wyegzekwować zaległe środki. Stosujemy ją, kiedy odzyskanie długu na drodze polubownej okazuje się niemożliwe.

Podczas analizy dokumentów nasi eksperci wybierają najszybszą i najskuteczniejszą formę dochodzenia należności. Jest to o tyle ważne, że odpowiedni wybór postępowania pozwala często na zabezpieczenie majątku jeszcze przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty lub ograniczenia kosztów opłaty sądowej nawet o 75%.

Celem windykacji sądowej jest uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty uznającego zasadność roszczenia wobec dłużnika. To jednak dopiero pierwszy krok, ponieważ samo uprawomocnienie się nakazu nie umożliwia nam jeszcze udanie się do komornika. Podstawą do wszczęcia postępowania przeciwko dłużnikowi jest opatrzenie nakazu zapłaty klauzulą wykonalności.

Na tej podstawie możemy  skierować sprawę na drogę egzekucji komorniczej. Komornik nierzetelnemu płatnikowi może zająć m.in. środki znajdujące się na jego koncie, a także nieruchomości i ruchomości np. samochody, ciągniki, sprzęt biurowy czy maszyny produkcyjne.

Wszelkie pisma oraz reprezentacja procesowa w przypadku postępowania sądowego leży po naszej stronie. Zadbamy również o wszystkie niezbędne sprawy - od zgromadzenia potrzebnych dokumentów po zdobycie tytułu wykonawczego.

Pomożemy także w dalszym poprowadzeniu sprawy, czyli skutecznej egzekucji długu, m.in. wskazując na majątek dłużnika, który powinien podlegać egzekucji. Zgodnie z przepisami, należy to bowiem do obowiązku wierzyciela.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram