Analiza finansowa

Przed rozpoczęciem współpracy z nowym kontrahentem, warto upewnić się, że kondycja finansowa przedsiębiorstwa rzeczywiście odpowiada deklarowanej przez jego władze. Nasza Kancelaria zapewnia dokładną analizę wszystkich niezbędnych dokumentów i przedstawienie rzetelnego raportu ujawniającego wszystkie informacje dotyczące firmy.

Współpraca z nowym klientem zawsze niesie za sobą pewne ryzyko. Nie mamy pewności, że nie trafimy na nierzetelnego lub nieuczciwego partnera. Przed podjęciem decyzji o podpisaniu kontraktu warto dokładnie prześwietlić przyszłego kontrahenta.

Na wstępnie warto zaznaczyć, że każdy taki raport jest anonimowy a sprawdzana firma nie wie, że jest weryfikowana.

Kancelaria zapewnia szczegółową analizę finansową przedsiębiorstwa. Zweryfikujemy firmę pod kątem wypłacalności i posiadanego majątku. Przejrzymy dane we właściwych rejestrach (KRS, ewidencja działalności gospodarczej) i wywiadowniach gospodarczych.

W naszej analizie sprawdzamy również m. in. wszystkie ruchomości i nieruchomości firmy, prześwietlimy sprawozdania finansowe z ostatnich lat. Przeanalizujemy również szczegółowo przepływy kapitałowe oraz sprawdzimy powiązania kapitałowo-osobowe.

Przedstawiony raport pokaże szczegółowy obraz firmy pod kątem finansowym i pomoże podjąć świadomą decyzję o podjęciu lub odrzuceniu współpracy z nowym klientami. 

Kancelaria Patronum posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu analiz finansowych małych i średnich przedsiębiorstw. Po sprawdzeniu dokumentów rekomendujemy klientowi współpracę z daną firmą lub wskazujemy, że rozpoczęcie współpracy może wiązać się z ryzykiem dla firmy.

Dotychczas nasi pracownicy „prześwietlili” kilkaset firm. W wielu  przypadkach udało nam się ustalić, że pozornie rzetelnie działające firmy starannie ukrywały informacje o swoich problemach czy powiązaniach kapitałowych, co budziło uzasadnione podejrzenia co do współpracy. Drobiazgowość i profesjonalizm naszych pracowników pomogła wielu przedsiębiorcom uniknąć nierzetelnych i nieuczciwych współpracowników.

Niezależnie od tego, czy analiza dotyczy małej czy średniej firmy, dołożymy wszelkich starań do rzetelnej analizy jej kondycji finansowej. Wszystko po to, żeby zapewnić naszemu klientowi bezpieczeństwo i odradzić ewentualną współpracę.

Masz pytania?
Skontakuj się z nami
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram